Výročná konferencia APVV (Bratislava, 12.9.2019)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) organizuje výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 12. 9. 2019 v Bratislave.

apvv-vk-2019

Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 6. 9. 2019 zaslaním vyplnenej návratky na adresu vkapvv@apvv.sk.

Zdroj: APVV