NKÚ: V oblasti výskumu SR zaostáva, trpí nedostatkom financií

Realizácia projektov na vedecké parky a výskumné centrá v celkovej hodnote 430 miliónov eur sa podľa NKÚ začala oneskorene, až na konci programového obdobia 2007 – 2013.

Oblasť výskumu a vývoja na Slovensku trpí nedostatkom finančných prostriedkov a výrazne zaostáva za priemerom EÚ. Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Ten pri kontrole vedeckých parkov a výskumných centier zistil oneskorené a nedostatočné financovanie, a tiež neštandardné rozhodnutia riadiacich orgánov projektov z fondov EÚ.

Niektoré aktivity boli napríklad realizované viac ako rok bez akéhokoľvek zmluvného podkladu a univerzity si refundovali náklady na budovanie vedeckých parkov a centier spätne, čo podľa NKÚ nebolo v súlade so zákonmi. Rozdelenie na dve fázy malo za následok aj vyššie náklady pre štát, pretože univerzity so sídlom v Bratislave mali v druhej fáze stanovený iný pomer spolufinancovania.

Viac informácií a konkrétne nedostatky nájdete v správe TASR