Vyhlásenie výzvy Dunajská stratégia 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike. Pokračovať v čítaní článku “Vyhlásenie výzvy Dunajská stratégia 2019”

Financovanie pre spoluprácu výskumníkov v Dunajskom regióne

Pre výskumníkov zo Slovenska, Rakúska, Česka a Srbska je do 30.9.2016 otvorená výzva na predkladanie návrhov na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce v Dunajskom regióne. Projekty sú určené na pokrytie mobilitných výdavkov. Pokračovať v čítaní článku “Financovanie pre spoluprácu výskumníkov v Dunajskom regióne”