Výzva APVV na predkladanie žiadostí určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov s označením MVP 2019.

Výzva má uzávierku 30. 9. 2019 o 12:00.

Viac informácií o MVP 2019