APVV zverejnila zoznam podporených organizácii pre prípravu projektov Horizont Európa

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) zverejnila rozhodnutie o podporených organizáciách v rámci verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021.

Viac informácií:

Informácie o výzve (uzavretá 15.10.2021)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením PP H-EUROPE 2021.

Zdroj: APVV