Rady od hodnotiteľa SME Instrument (časť 3)

V dnešnej časti rád hodnotiteľov ponúkam pána Gerharta Kohla z Nemecka, ktorý hovorí o dôležitosti biznis zamerania projektu, prezentácii plánu na prekonanie možných problémov či prekážok a tiež, že samotná technológia či produkt je len jednou z hlavných oblastí projektu.

Viac si pozrite vo videu pripravenom kolegami z EEN Scotland: