Stáže v programe Horizont 2020 (nová brožúrka v češtine)

TC AV ČR vydalo aktualizovanú brožúru edície Vademecum H2020 – Akcia Marie Skłodowska-Curie v programe Horizont 2020. Brožúra umožňuje rýchlu orientáciu v piatich typoch akcií Marie Skłodowska-Curie, predstavuje základné princípy ich financovania, uvádza všeobecné informácie o pracovnoprávnych aspektoch spojených s ich realizáciou a tiež stručne zhŕňa otázky duševného vlastníctva. Informácie v brožúre vychádzajú z dokumentov EK platných k 1.1.2016.

Brožúru si môžete stiahnuť tu …

MSCA_TC

Zdroj: TC AV ČR