Využite EEN pre medzinárodnú spoluprácu

Sieť Enterprise Europe Network bezplatne poskytuje služby firmám i výskumným organizáciám pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, inovácií či podnikania. Sieť má 3000 expertov pracujúcich vo viac ako 600 partnerských organizáciách vo vyše 60 krajinách sveta. Sieť vybaví mesačne desaťtisíce požiadaviek v rôznych oblastiach, organizuje podujatia pre približne 1,7 milióna firiem ročne a pripraví 70 000 stretnutí pre medzinárodnú spoluprácu. 

Ak máte záujem o služby EEN na Slovensku môžete kontaktovať priamo mňa na mojom kontakte: Ivan Filus (bic@een.sk). Stránka slovenského zastúpenia EEN …

INFOGRAPHIC NETWORK