Porovnajte vyše 1300 svetových univerzít

Zaujímavá služba U-Multirank umožňuje porovnávanie vyše 1300 univerzít z celého sveta v 13 kritériách. V systéme sa nachádzajú aj najvýznamnejšie slovenské univerzity. Hodnotí výkonnosť univerzít v 5 oblastiach: vzdelávanie, výskum, transfer poznatkov, medzinárodná orientácia a regionálne zapojenie.

u-multirank

U-Multirank je dostupný tu: www.umultirank.org