SME Instrument Fáza 1 ako elevator pitch

Stále panuje medzi firmami, žiadajúcimi  financovanie z SME Instrument (Fáza 1 / Štúdia realizovateľnosti), nepochopenie o účele a zameraní projektu. Preto odporúčam chápať návrh SME Instrument / Fáza 1 ako elevator pitch, kde máte namiesto pár minút na prezentáciu 10 strán a investorom je Európska komisia. Pozrite si základné odporúčania pre dobrý elevator pitch…

Čo je to elevator pitch?

Dajme tomu, že máte dobrý nápad na vytvorenie novej firmy či rozvoj existujúcej myšlienky, ale chýba vám kapitál. Idete výťahom a vedľa vás úplne náhodou stojí podnikateľ, o ktorom viete, že má kapitál, je investorom, a zároveň viete, že budúci minútu vám neutečie, pretože je s vami vo výťahu.

V USA odporúčajú, aby každý začínajúci podnikateľ mal vo svojej hlave práve “výťahovou prezentáciu”, v dĺžke maximálne jednej minúty. Ponechajte stranou argument, že výťah do 85. poschodia v New Yorku pocestuje dlhšie ako výťah do tretieho poschodia v Brne. Pointou tejto myšlienky je, že skutočne nikdy neviete, kedy a koho stretnete.

Preto je užitočné mať stručnú, jasnú, zrozumiteľnú a zapamätateľnú prezentáciu, ktorú možno použiť rýchlo a kdekoľvek – napríklad vo výťahu, na kúpalisku alebo na nejakej spoločenskej akcii.

Táto minútová prezentácia by mala obsahovať nasledujúce prvky:

  1. čo je moja myšlienka
  2. ako som s tou myšlienkou ďaleko
  3. aké trhy existujú pre uplatnenie moje myšlienky
  4. aké výhody na týchto trhoch mám
  5. aké výhody mám oproti konkurencii
  6. ako hodlám získať peniaze
  7. koľko budem potrebovať celkom
  8. koľko z toho budem potrebovať financovať externe a čo za to ponúkam investorovi
  9. kto je súčasťou môjho tímu
  10. aký je potenciálny zisk pre investora.

Text kurzívou je prevzatý z publikácie “Jak napsat podnikatelský plán” od CzechInvest prostredníctvom portálu BusinessInfo.cz.