Ako funguje EASME – Výkonná agentúra EK pre podnikanie a MSP?

Jednou z najvýznamnejších agentúr Európskej komisie (EK) v oblasti inovácií je Výkonná agentúra EK pre podnikanie a MSP (EASME), prostredníctvom ktorej EK implementuje svoje programy a nástroje na podporu podnikania, inovácií a energetiky, vrátane špecifických častí programu Horizont 2020.

EASME je zodpovedná za nasledovné oblasti:

1. Podpora MSP


2. Energetika


3. Životné prostredie


4. Námorné aktivity

EASME_infographics_WIP-13a

Oficiálne stránky EASME …

Video o EASME: