Výročná správa APVV za 2015

Pozrite si výročnú správu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), ktorú agentúra vydala tento mesiac. Nájdete tu základné informácie o aktivitách za minulý rok, rozpočte, výsledkoch a fungovaní inštitúcie. 

Výročnú správu si stiahnite tu…