Výsledky súťaže Inovatívny čin roka 2015

Ministerstvo hospodárstva SR odovzdalo ceny za inovatívny čin roka 2015. Hlavné ceny v získali EKOM, s.r.o., MATADOR Indutries, a.s. a CEIT, a.s. Víťazov jednotlivých kategórií 9. ročníka súťaže vyberala z 24 súťažných prihlášok.

V súťažnej kategórii výrobková inovácia získala prvenstvo firma EKOM, s. r. o., Piešťany za Medicínsky kompresor DK 50DI. Výrobok produkuje čistý tlakový vzduch pre prístroje na umelú ventiláciu pľúc a anestéziu. Riadený je mikroprocesorom a obsahuje unikátnu jednotku pre úpravu vzduchu.

Za technologickú inováciu hodnotiaca komisia najvyššie ocenila MATADOR Industries, a. s., Dubnica nad Váhom za súťažný návrh Aplikácia kolaboratívneho robota. Nóvum riešenia spočíva v tom, že robot už nemusí byť pre bezpečnosť uzatvorený v klietke, ale môže pracovať priamo vedľa človeka pri zachovaní všetkých bezpečnostných štandardov. Na Slovensku ide o jedno z prvých riešení Industry 4.0.

V kategórii inovácie služby si prvenstvo odniesla CEIT, a. s., Žilina za súťažný návrh Virtuálny trenažér. Originálny, inovatívny nástroj pre moderné zážitkové tréningy slúži najmä na školenia zamestnancov priemyselných podnikov. Virtuálny trenažér prenáša prostredie reálnej robotickej bunky do virtuálneho prostredia. Tréning tak možno realizovať na malom priestore a nie je nutné kvôli nemu postaviť samostatnú robotickú bunku.

Informácie prevzaté zo stránky SIEA.