Inovatívne výrobky, technológie a služby môžu získať cenu Inovatívny čin roka

Podnikatelia, ktorí v minulom roku uviedli na trh inovatívny výrobok či službu, sa môžu prihlásiť do súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2019. Uzávierka je 30. septembra 2020. Pokračovať v čítaní článku “Inovatívne výrobky, technológie a služby môžu získať cenu Inovatívny čin roka”

Termín prihlasovania do súťaže Inovatívny čin roka 2018 bol predĺžený

Upozorniť na výnimočné aktivity slovenských podnikateľov a povzbudiť ďalších k inováciám je cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka“. Prihlášky do súťaže možno podávať v predĺženom termíne do 15. apríla 2019. Pokračovať v čítaní článku “Termín prihlasovania do súťaže Inovatívny čin roka 2018 bol predĺžený”

Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dvanásty ročník súťaže “Inovatívny čin roka 2018”. Cieľom súťaže je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Termín podania prihlášok je do 30. marca 2019. Pokračovať v čítaní článku “Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2018”

Výsledky súťaže Inovatívny čin roka 2017

Inovatívny čin roka 2017 vyhlásil výsledky pri príležitosti slávnostného otvorenia 25. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Do súťaže prišlo 42 prihlášok v troch kategóriách – výrobková inovácia, technologická inovácia a inovácia služby. Pokračovať v čítaní článku “Výsledky súťaže Inovatívny čin roka 2017”

Víťazi súťaže Inovatívny čin roka 2016

Napriek inovačnému potenciálu Slovenska sa do súťaže Inovatívny čin roka 2016 sa prihlásilo iba 31 slovenských firiem! V kategórii výrobková inovácia získala prvenstvo firma PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. za „Elektrónovo lúčový zvárací komplex“. Za technologickú inováciu hodnotiaca komisia najvyššie ocenila projekt spoločnosti SOVA Digital, a. s. a Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity „Digitálne dvojča“. Za inováciu v oblasti služieb získal prvenstvo projekt spoločnosti Volkswagen Slovakia a. s., Bratislava „Management autobusových liniek“. Pokračovať v čítaní článku “Víťazi súťaže Inovatívny čin roka 2016”

Máte zaujímavú inováciu? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2016

Ak ste minulý rok inovovali, prihláste svoj inovovaný výrobok, technológiu či službu do tohto ročníka súťaže o inovatívny čin roka. Uzávierka súťaže je 13.4.2017. V každej kategórii budú ocenené riešenia, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Získajú finančnú odmenu v hodnote 7000 €, 5000 € a 3000 €. Pokračovať v čítaní článku “Máte zaujímavú inováciu? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2016”

Výsledky súťaže Inovatívny čin roka 2015

Ministerstvo hospodárstva SR odovzdalo ceny za inovatívny čin roka 2015. Hlavné ceny v získali EKOM, s.r.o., MATADOR Indutries, a.s. a CEIT, a.s. Víťazov jednotlivých kategórií 9. ročníka súťaže vyberala z 24 súťažných prihlášok. Pokračovať v čítaní článku “Výsledky súťaže Inovatívny čin roka 2015”