Víťazi súťaže Inovatívny čin roka 2018

Zástupcovia víťazných spoločností si ceny v súťaži Inovatívny čin roka 2018, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, prevzali 21. mája 2019 počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

inovativny-cin-roka

V kategórii výrobková inovácia získala prvenstvo firma PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., za „Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G”. Komplex je určený na automatizované malosériové zváranie vo vákuovej zváracej komore pre inak ťažko zvariteľné materiály. Druhé miesto patrí firme PeWaS s.r.o., za produkt na hydrostimulačné ošetrenie osiva s názvom Pewas Aquaholder® Seed. Na treťom mieste boli ocenené dve inovácie. Spoločnosť VUKI a. s. získala cenu za „ST impregnanty s vyššou teplotnou odolnosťou, kvalitou, výrobnými a spracovateľskými parametrami“ určené na impregnáciu vinutí elektrických točivých strojov a transformátorov. Výrobca drevených kefiek ecoheart, s. r. o., si odniesol ocenenie za „100 % prírodnú ústnu vodu“.

Za technologickú inováciu hodnotiaca komisia najvyššie ocenila inovatívnu technológiu projekt spoločnosti Duslo, a. s., ktorá umožnila vo „Výrobni Čpavok 4“ významne znížiť energetickú náročnosť výroby a zvýšiť dennú produkciu. Riešenie využíva princípy inovovaného paro-vzdušného reformovania zemného plynu a katalytického spracovania syntézneho plynu. Druhé miesto patrí spoločnosti SEAK, s. r. o. za inovatívne „Inteligentné nabíjanie elektrických vozidiel integrované s verejným osvetlením“. Tretie miesto získala spoločnosť ECO DOG TOILET GROUP, s. r. o. za ekologické riešenie likvidácie psích exkrementov prostredníctvom unikátnej filtračnej a absorpčnej zmesi v ECO DOG TOILET staniciach umiestnených na verejných priestranstvách.

Za inováciu v oblasti služieb získal prvenstvo projekt spoločnosti ZENTITY Slovakia s. r. o. za „Mobilnú aplikáciu PARTNER“ určenú pre externých sprostredkovateľov finančných služieb. Ocenenie na druhom mieste získala spoločnosť TOP1 knihy s. r. o., za knihu Dojčenie slovom aj písmom, ktorá rozširuje služby poradenstva pri dojčení poskytované certifikovanými poradkyňami.

Kompletný zoznam víťazov a ich inovácie (SIEA)