Návrhy na Inovatívny čin roka 2020 je možné podať do 15.11.2021

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 13. mája 2021 štrnásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR “Inovatívny čin roka 2020”. Cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov.

Počas trinástich doterajších ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o jednotlivé ceny s viac ako 420 inovatívnymi projektmi. Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Súťaž sa organizuje v štyroch  kategóriách:

1. Výrobková inovácia,
2. Technologická inovácia,
3. Inovácia služby (netechnologický proces),
4. Inovácia, ktorá prispela k riešeniu COVID situácie.

Na stiahnutie:

Podmienky účasti v súťaži:

  • Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba – podnikateľ s bydliskom na území Slovenskej republiky.  Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2020.
  • Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 15. novembra 2021 na e-mailovú adresu organizátora sutaz@siea.gov.sk a zaslaním vyplneného formulára na adresu organizátora:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

V kategóriách inovácia výrobkov, technologická inovácia a inovácia v oblasti služieb budú udelené ceny na prvých troch miestach. V novej kategórii COVID-19  inovácia, ktorá pomohla pri riešení pandemickej situácie, bude ocenený najlepší návrh. Vo všetkých prípadoch musí ísť o inováciu, ktorá bola na trh uvedená v roku 2020. Najlepšie návrhy získajú vecnú cenu a finančnú odmenu po 7 000 €. Ocenenia na druhom a treťom mieste sú spojené s finančnou odmenou 5 000 € a 3 000 €.

Ceny budú víťazom jednotlivých kategórií odovzdané výnimočne na svetovej výstave EXPO 2021 v Dubaji v januári 2022.

Detailné podklady, podmienky súťaže a informácie o minulých ročníkoch súťaže sú k dispozícii na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry http://www.siea.sk v sekcii Inovácie.