Prihlášky na Inovatívny čin roka 2017 len do 6.4.2018

Ešte do 6. apríla 2018 sa môžu inovatívne výrobky, technológie a služby prihlásiť do tohtoročnej súťaže o Inovatívny čin roka 2017.

inovativnycin

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:

  1. Výrobková inovácia,
  2. Technologická inovácia,
  3. Inovácia služby (netechnologický proces);

Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba – podnikateľ s bydliskom na území Slovenskej republiky.

Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2017. Kompletne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 6. apríla 2018 na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava.

V každej kategórii budú ocenené riešenia, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Získajú finančnú odmenu v hodnote 7 000 €, 5 000 € a 3 000 €.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 22. mája 2018 v rámci 25. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Podmienky súťaže a podrobné informácie nájdete na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).