Možnosť financovania inovatívnych energetických produktov

Pod názvom KIC InnoEnergy (Znalostného inovačného spoločenstva EIT pôsobiaceho v oblasti energetiky) sa skrýva okrem iného aj možnosť financovania inovatívnych produktov firiem v oblasti udržateľnej energetiky. Uzávierka výzvy je 11.10.2016.

Viac informácií o výzve: Stránky KIC-InnoEnergy.

KIC_IE