Zorientujte sa v stážových programoch Horizontu 2020

Program Horizont 2020 podporuje budovanie kariér výskumných i technických pracovníkov vo výskumných organizáciách i firmách v hodnote 6,6 miliardy eur pod názvom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Tu nájdete rýchly prehľad o individuálnych i programových možnostiach stáží pre mladých i skúsených pracovníkov.

Akcie Marie Skłodowska-Curie podporujú výskum a kariérny rozvoj zamerané na inovačné zručnosti. Z prostriedkov programu sa financuje celosvetová a medzisektorová mobilita, v rámci ktorej sa realizuje špičkový výskum vo všetkých oblastiach (prístup „zdola nahor“).

Kľúčovým aspektom akcií Marie Skłodowska-Curie je umožniť výskumníkom získať nové zručnosti a širšie spektrum spôsobilostí, a zároveň im ponúknuť atraktívne pracovné podmienky. Okrem podpory mobility medzi krajinami je cieľom akcií Marie Skłodowska-Curie takisto prelomiť skutočné a vnímané bariéry medzi akademickým a inými sektormi, najmä podnikmi. Viacero iniciatív akcií Marie Skłodowska-Curie podporuje angažovanosť priemyslu v doktorandských a postdoktorandských výskumných činnostiach.

Viac informácií a prehľad nájdete tu …

MSCA_Overview

Použité informácie z Európskej komisie.