Čo by mala riešiť Európska rada pre inovácie?

V prvej polovici roka realizovala Európska komisia prieskum, ktorý bol zameraný na novovznikajúcu Európsku radu pre inovácie European Innovation Council (EIC). Odpovede poslalo vyše 1000 respondentov a výsledky sú nasledovné:

Najdôležitejšie oblasti, ktoré by mala EIC riešiť sú:

  1. vyplnenie medzier v súčasnej podpore inovácií v EÚ
  2. prepojenie a uľahčenie prístupu k súčasnej podpore inovácií v EÚ
  3. poskytovanie strategického poradenstva pre inovačné prostredie (napr. regulácia)

Viac informácií a infografika.

EIC_Res