Ako pripraviť dobrý podnikateľský plán? (Video)

Samotná predstava v podnikaní nestačí. Zistite ako napísať dobrý podnikateľský plán a čo všetko by tento dokument mal obsahovať. Pomôže vám to v rozjazde nielen podnikania ale aj koncipovaní sekcie “Impact” v rámci inovačných projektov Horizontu 2020, vrátane SME Instrument či Fast Track to Innovation.

Video pripravil Podnikateľský kompas BusinessInfo.cz.