Ceny programu Horizont 2020: Ďalšia možnosť financovania inovačných zámerov

Európska komisia vyhlásila tri ceny ‘Horizon Prize’, ktoré budú udelené realizátorom inovatívnych riešení v oblasti integrácie fotovoltaických systémov do historických budov, využitie obnoviteľných zdrojov energie v nemocniciach a v oblasti vývoja produktov, ktoré napomôžu znížiť emisie opätovným využitím oxidu uhličitého (CO2). Celkovo bolo na tieto tri ceny vyčlenených 3.25 milióna eur. Prečítajte si viac:

HP_photovoltaicsHP_co2reuseHP_lowcarbon

Kompletný zoznam otvorených možností na predkladanie návrhov (Horizon prize):