Výsledky EÚ a Slovenska v inováciách – aktuálne vydanie European Innovation Scoreboard 2016

Európska komisia vydala Európsky prehľad výsledkov inovácie 2016 (European Innovation Scoreboard), kde nájdete porovnanie výsledkov inovácií členských krajín EÚ. Slovensko opäť skončilo podpriemerne nielen v absolútnych výsledkoch ale aj v miere vývoja.

Členské štáty sú na základe svojej priemernej inovačnej výkonnosti vypočítanej pomocou zloženého ukazovateľa – súhrnného indexu inovatívnosti – zaradené do jednej zo štyroch rôznych výkonnostných skupín:

  • Dánsko, Fínsko, Holandsko, Nemecko a Švédsko sú inovační lídri a ich inovačná výkonnosť je výrazne nad priemerom EÚ.
  • Belgicko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Rakúsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo sú úspešní novátori, ktorých inovačná výkonnosť sa pohybuje nad priemerom EÚ alebo okolo neho.
  • Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, SLOVENSKO, Španielsko a Taliansko majú v porovnaní s priemerom EÚ podpriemernú inovačnú výkonnosť.
  • Tieto krajiny sú miernymi novátormi. Bulharsko a Rumunsko sú slabšími novátormi, pričom ich inovačná výkonnosť výrazne zaostáva za priemerom EÚ.

Ďalšie informácie:

infographic-innovation-union-01

One thought on “Výsledky EÚ a Slovenska v inováciách – aktuálne vydanie European Innovation Scoreboard 2016

Komentáre sú uzavreté.