Aké sú úspechy a výzvy Slovenska v oblasti výskumu a inovácií (RIO 2015)

V júli bola publikovaná sumárna i národná správa o systémoch výskumu a inovácií RIO 2015 (Research and Innovation Observatory), ktoré každoročne pripravuje Spoločné výskumné centrum EK (JRC). Pozrite si úspechy a výzvy Slovenska v podpore výskumu a inovácií.

Hlavné výzvy slovenských systémov v oblasti výskumu a vývoja:

  1. zlepšiť riadenie v oblasti výskumu a vývoja,
  2. zlepšiť kvalitu vedeckej základne,
  3. zvýšiť výstupy v oblasti súkromných investícií a investície do výskumu a vývoja,
  4. posilniť súčinnosť vedy a priemyslu.

Vyberám z pozitívnych opatrení uskutočnených za uplynulý rok:

  • Klaster IT Valley z Košickeho kraja bol prvý klaster zo Strednej a Východnej Európy, ktorý získal Zlatý certifikát európskej excelentnosti.
  • V januári 2015 nadobudol účinnosť nový zákon o dani z príjmov, ktorý zahŕňa nové daňové úľavy pre výskum a vývoj.
  • V júni 2015 slovenská vláda schválila koncepciu na podporu startupov, ktorú navrhlo ministerstvo financií. Jej cieľom je posilniť podnikateľské prostredie a vytvoriť podmienky na podporu rozvoja startupov a podporu zamestnanosti mladých ľudí.
  • Slovenská vláda premenovala Agentúru pre štrukturálne fondy Európskej únie (ASFEU) na Výskumnú agentúru (VA). Agentúra by mala vytvoriť podmienky na účasť slovenských výskumných tímov v EVP vo všeobecnosti a konkrétne v ESFRI, EITI, technologických platformách a programe Horizont 2020. Súčasne bola Slovenská Inovačná a Energetická Agentúra transformovaná na Technologickú agentúru.
  • Slovenská republika prijala v júli 2015 program pre návrat slovenských odborníkov zo zahraničia.

Viac informácií:

Informácie prevzaté zo stránky https://rio.jrc.ec.europa.eu/en.

rio