Výročná konferencia APVV 2016 (Bratislava, 12.9.2016)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Vás pozýva dňa 12.9.2016 na výročnú konferenciu, kde bude predstavená Výročná správa o činnosti APVV za rok 2015, zhodnotenie všeobecnej výzvy VV 2015 a nové podmienky a zmeny vo všeobecnej výzve VV 2016. Viac informácií na http://www.apvv.sk/podujatia/vyrocna-konferencia-apvv-2016.