Niečo pre spoločenskovednú oblasť: Publikácia o možnostiach financovania a podujatia v Bratislave

Pre záujemcov pôsobiacich v oblasti sociálno-ekonomického výskumu bola vydaná zaujímavá publikácia, ktorá mapuje oblasti programu Horizont 2020, ktoré túto oblasť podporujú. Tiež sa počas predsedníctva SR v Rade EÚ pripravuje v polovici novembra významná konferencia a partnerské podujatie.

Publikáciu Príležitosti pre výskumníkov zo spoločenskovedných odborov v aktuálnych výzvach H2020 pripravil projekt NET4SOCIETY.

Podujatia počas predsedníctva SR v Rade EÚ, ktoré sa zameriavajú na oblasť sociálno-ekonomického výskumu:

ssh_2016-ba