Témy z oblasti spoločenských a humanitných vied v programe Horizont Európa na roky 2023-2024

V rámci sieťovacieho projektu NET4Society pre klaster 2 bola pripravená analýza tém z oblasti spoločenských a humanitných vied (SSH) v pracovných programoch 2023-2024. SSH témy sú identifikované vo všetkých oblastiach programu Horizont Európa: v klastroch, ERC, MSCA, RI, EIE, Widening, Misie.

Pokračovať v čítaní článku “Témy z oblasti spoločenských a humanitných vied v programe Horizont Európa na roky 2023-2024”

Informačný deň spojený s medzinárodnou burzou partnerov pre oblasť Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti (12-13.11.2019)

Informačný deň spojený s medzinárodnou burzou partnerov pre oblasť Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti (SC6) sa uskutoční v dňoch 12.-13.11.2019 v Bratislave v Hoteli Saffron. Účasť na podujatí je bezplatná. Pokračovať v čítaní článku “Informačný deň spojený s medzinárodnou burzou partnerov pre oblasť Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti (12-13.11.2019)”

Príležitosti pre výskumníkov zo sociálno-ekonomických a humanitných odborov v programe Horizont 2020

Sieť národných kontaktných bodov pre oblasť Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti v programe Horizont 2020 s názvom Net4Society zverejnila aktualizáciu dokumentu “Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities”, kde vytvorila prehľad sociálno-ekonomickými témami naprieč celým programom. Pokračovať v čítaní článku “Príležitosti pre výskumníkov zo sociálno-ekonomických a humanitných odborov v programe Horizont 2020”

Ako podporiť dopad projektov a aké sú odporúčania hodnotiteľov k projektom Horizont 2020

Krátke praktické pohľady na tému prezentácie dopadu (komerčného významu výsledkov projektov) a odporúčaní hodnotiteľov – na čo sa zamerať a čomu sa vyhnúť v jednotlivých častiach návrhov projektov. Pokračovať v čítaní článku “Ako podporiť dopad projektov a aké sú odporúčania hodnotiteľov k projektom Horizont 2020”

Letáky k témam transformácie a e-government

V rámci podporného projektu Net4Society boli pripravené dva zaujímavé a prehľadné letáky, ktoré sa zameriavajú na dve oblasti: “Transformation” (vrátane Industry 4.0 a digitálnych znalostí) a “e-Government”. Nájdete tu prehľad základných politík, financované projekty a ďalšie informácie.

Pokračovať v čítaní článku “Letáky k témam transformácie a e-government”

Kde všade v H2020 nájdete financovanie pre spoločenské vedy

Ak riešite spoločenské vedy, tak pre vás môže byť zaujímavá nová publikácia, ktorá z celej šírky štruktúry program,u Horizont 2020 vyberá oblasti, kde zapadá spoločenskovedný výskum. Navyše, počas predsedníctva SR, sa v Bratislave konajú dve zaujímavé podujatia.

Pokračovať v čítaní článku “Kde všade v H2020 nájdete financovanie pre spoločenské vedy”

Niečo pre spoločenskovednú oblasť: Publikácia o možnostiach financovania a podujatia v Bratislave

Pre záujemcov pôsobiacich v oblasti sociálno-ekonomického výskumu bola vydaná zaujímavá publikácia, ktorá mapuje oblasti programu Horizont 2020, ktoré túto oblasť podporujú. Tiež sa počas predsedníctva SR v Rade EÚ pripravuje v polovici novembra významná konferencia a partnerské podujatie.

Pokračovať v čítaní článku “Niečo pre spoločenskovednú oblasť: Publikácia o možnostiach financovania a podujatia v Bratislave”