Témy z oblasti spoločenských a humanitných vied v programe Horizont Európa na roky 2023-2024

V rámci sieťovacieho projektu NET4Society pre klaster 2 bola pripravená analýza tém z oblasti spoločenských a humanitných vied (SSH) v pracovných programoch 2023-2024. SSH témy sú identifikované vo všetkých oblastiach programu Horizont Európa: v klastroch, ERC, MSCA, RI, EIE, Widening, Misie.

Sociálno-ekonomické a humanitné vedy zahŕňajú širokú škálu disciplín, ktoré zahŕňajú sociológiu a ekonómiu, psychológiu a politológiu, históriu a kultúrne vedy, právo a etiku.

Okrem programu Horizont Európa poskytujú ďalšie možnosti financovania sociálno-ekonomických a humanitných vied (SSH) aj viaceré európske iniciatívy na financovanie výskumu. Na tejto webovej stránke sú uvedené otvorené výzvy relevantné pre SSH v rámci sietí ERA-Net, iniciatív spoločného plánovania, spoločnej technologickej iniciatívy alebo iniciatív podľa článku 185.

Stiahnite si prehľad výziev SSH (PDF)

Viac informácií k projektu NET4Society.