Ako podporiť dopad projektov a aké sú odporúčania hodnotiteľov k projektom Horizont 2020

Krátke praktické pohľady na tému prezentácie dopadu (komerčného významu výsledkov projektov) a odporúčaní hodnotiteľov – na čo sa zamerať a čomu sa vyhnúť v jednotlivých častiach návrhov projektov.

Letáky pripravil podporný projekt Net4Society pre oblasť “Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective societies” v programe in Horizont 2020.

net4society

Stiahnite si letáky (v PDF):