13 nových projektov s účasťou Slovenska z druhej výzvy Dunajského programu

Monitorovací výbor Dunajského nadnárodného programu na svojom marcovom zasadnutí schválil s podmienkou 22 nových projektov v rámci druhej výzvy na predkladanie projektov, otvorenej od 9. mája 2017 do 6. júna 2017. Definitívne schválenie sa očakáva v máji 2018 po tom, ako jednotlivé projekty splnia všetky podmienky stanovené Monitorovacím výborom.

danubeprogramme

Z týchto dvadsaťdva projektov má Slovenská republika zastúpenie v trinástich z nich, v ktorých je celkovo zastúpených devätnásť projektových partnerov zo Slovenska.

Najviac projektov, dvanásť, bolo schválených v priorite 2. Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre. V priorite 1. Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región bolo schválených osem projektov a v priorite 3. Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región Monitorovací výbor podporil dva nové projekty.

Celkový počet projektových partnerov vo všetkých dvadsaťdva projektoch je 258. Z tohto pohľadu patria medzi najúspešnejšie krajiny Rumunsko a Maďarsko.

Zoznam schválených projektov je zverejnený na stránke programu tu.

Zdroj: Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce.
Prevzaté z: PartnerskaDohoda.sk