Sprievodca finančnými nástrojmi programu Horizont 2020 (InnovFin)

Svetlo sveta uzrela nová príručka prístupu k finančným nástrojom a tipy pre úspešný kontakt na investorov ako aj úspešné príklady firiem v programe InnovFin. Je zameraná na negrantové nástroje programu Horizont 2020 pre inovatívne firmy – úvery, garancie a investície.

access4smes-innovfin-guide

Publikácia je pripravená v rámci podporného projektu spolupráce NCP pre oblasť podpory MSP – Access4SMEs.

Stiahnite si publikáciu: Promotional Guide to access financial instruments and tips to approach investors (PDF)

Pozrite si tiež: