Tipy pre interviá pre fázu 2 SME Instrument

Práve vyšla nová publikácia “Tips for the Pitch Interview – EIC SME Instrument PHASE 2”. Ide o príručku vytvorenú na pomoc firmám, ktoré sú pozvané, aby prezentovali svoje inovatívne nápady v pohovoroch pre fázu 2 SME Instrument.  Continue reading “Tipy pre interviá pre fázu 2 SME Instrument”

Prehľad podporných nástrojov a služieb pre SME Instrument

V súčasnosti je pre oblasť SME Instrument a podporu firiem, ktoré sa usilujú o získanie grantu, ako aj úspešných prijímateľov pomoci, k dispozícii snáď najväčší rozsah služieb a nástrojov. V tomto článku som sa snažil zhrnúť tie najdôležitejšie z nich: Continue reading “Prehľad podporných nástrojov a služieb pre SME Instrument”

Aké trhy, model, biznis a tím sú pre SME Instrument? Analýza 50 úspešných firiem

SME Instrument je zameraný na veľmi inovatívne MSP s jasnými obchodnými ambíciami a potenciálom pre vysoký rast a internacionalizáciu. Kľúčovou otázkou, ktorá vyvstáva z tohto vyhlásenia, je: Existuje spoločný vzor pre tieto spoločnosti? Continue reading “Aké trhy, model, biznis a tím sú pre SME Instrument? Analýza 50 úspešných firiem”

Sprievodca finančnými nástrojmi programu Horizont 2020 (InnovFin)

Svetlo sveta uzrela nová príručka prístupu k finančným nástrojom a tipy pre úspešný kontakt na investorov ako aj úspešné príklady firiem v programe InnovFin. Je zameraná na negrantové nástroje programu Horizont 2020 pre inovatívne firmy – úvery, garancie a investície. Continue reading “Sprievodca finančnými nástrojmi programu Horizont 2020 (InnovFin)”

Európska komisia spúšťa online platformu na prepojenie investorov a inovatívnych firiem, ktoré získali Seal of Excellence

Access4SMEs, sieť národných kontaktných bodov (NCP) programu Horizont 2020 pre oblasť MSP a prístupu k rizikovým financiám a EuroQuity, ktorá je poprednou európskou online platformou spájajúcou potenciálne malé a stredné podniky a investorov, otvárajú novú elektronickú platformu venovanú spoločnostiam, ktoré získali Seal of Excellence (pečať výnimočnosti) v rámci iniciatívy SME Instrument v programe Horizont 2020 vo fáze 1 ako aj vo fáze 2. Continue reading “Európska komisia spúšťa online platformu na prepojenie investorov a inovatívnych firiem, ktoré získali Seal of Excellence”