Posledná možnosť pre financovanie štúdií realizovateľnosti pre inovatívne produkty je už v septembri!

Ste inovatívna firma? Máte prelomový produkt pre globálny trh? Ste omnoho lepší ako vaša konkurencia? Máte tím, ktorý dotiahne vývoj produktu a zabezpečí jeho odbyt? 5. septembra 2019 bude posledná možnosť pre predloženie návrhov projektov, ktoré môžu žiadať paušálnu úhradu až 50 tisíc eur na realizáciu štúdie realizovateľnosti uvedenia nových produktov na trh.

smeinst-01-end-0

V rámci projektu SME Instrument, Fáza 1 získajú firmy (MSP) financie na preskúmanie inovačnej alebo technologickej uskutočniteľnosti a komerčného potenciálu nového nápadu (overenie koncepcie) s cieľom pripraviť inovačný projekt (fáza 2/EIC Accelerator).

Doposiaľ v tvrdej konkurencii uspelo 23 slovenských firiem.

Návrh projektu v rozsahu asi 10 strán poskytne (1) náčrt celkového predpokladaného inovačného projektu, jeho plánovaný rozsah, hodnotu, riziká a aktuálny stav vývoja, aby bolo možné relevantné posúdenie podnikateľského zámeru ako aj počiatočného podnikateľského plánu na základe navrhovaného konceptu, resp. myšlienky a (2) opis činností, ktoré majú byť uskutočnené vo fáze 1, ktorá musí vyústiť do komplexnej správy o uskutočniteľnosti, vrátane špecifikácií spracovaného podnikateľského plánu, ktorý má byť výsledkom projektu.

Táto fáza je financovaná paušálom vo výške 50 000 eur počas maximálne 6 mesiacov riešenia projektu.

Ak by ste neuspeli vo vysokej konkurencii európskych firiem, stále máte možnosť získať financovanie na národnej úrovni prostredníctvom schémy Seal of Excellence Ministerstva hospodárstva SR v rámci OP Výskum a inovácie. Stačí ak projekt získa 12 bodov z maximálneho počtu 15 bodov.

Viac informácií:

Pozrite si tiež: