Globálne trendy investícií v zdravotníckych technológiách

CBInsights pripravili správu o zdravotnej starostlivosti za polrok 2019, ktorá poskytuje  dátovo orientovaný pohľad na globálne trendy v investovaní do zdravotníckej technológie, najlepšie investície, aktívnych investorov a aktivitu firiem.

Podrobne analyzuje najnovšie trendy v oblasti klinických skúšok, zdravia žien, využitia marihuany, umelej inteligencie, duševného zdravia, genomiky a digitálnej terapie.

Celkovo je v oblasti zdravotnej starostlivosti 38 jednorožcov (unicorns – firiem s trhovou hodnotou presahujúcou 1 miliardu USD) s celkovou valuáciou 90 miliárd USD. Ako zvyčajne s najväčšou koncentráciou v USA a Číne.

Zaujímavo vyzerajú aj predpoklady rastu jednotlivých segmentov. Napríklad v oblasti využitia marihuany sa predpokladá len v USA do roku 2023 až 9-násobný nárast trhu.

Správu si môžete stiahnuť tu (CBInsights)