Výzva pre konzultačné spoločnosti, ktoré poskytujú poradenstvo pre program Horizont 2020

Národná kancelária pre Horizont 2020 bude za účelom informovania širokej verejnosti ako aj žiadateľov v rámcovom programe Horizont 2020 zverejňovať na tomto portáli zoznam konzultačných spoločností, ktoré deklarujú, že majú skúsenosti s prípravou alebo riadením projektov H2020 a ponúkajú tieto služby zákazníkom.

horizont-2020-sk

Národná kancelária pre Horizont 2020 v rámci CVTI SR týmto vyzýva zástupcov konzultačných spoločností, ktorí majú záujem o bezplatné zverejnenie, aby vyplnili priložený formulár a zaslali ho na adresu ncp@cvtisr.sk. Formulár následne umiestni na ERA portál v sekcii Horizont 2020.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zverejnené budú iba kompletné formuláre. V prípade otázok sa môžete obrátiť na kontaktnú osobu uvedenú vo formulári.

Registračný formulár pre konzultačné firmy (MS Word).