Aké trhy, model, biznis a tím sú pre SME Instrument? Analýza 50 úspešných firiem

SME Instrument je zameraný na veľmi inovatívne MSP s jasnými obchodnými ambíciami a potenciálom pre vysoký rast a internacionalizáciu. Kľúčovou otázkou, ktorá vyvstáva z tohto vyhlásenia, je: Existuje spoločný vzor pre tieto spoločnosti?

access4smes-banner

Odpoveďou na túto otázku je najnovšia publikácia projektu Access4SMEs. Cieľom tejto správy je hĺbková analýza viac ako 50 skutočných víťazných návrhov SME Instrument fázy 2 v prvých štyroch rokoch implementácie nástroja (2014-2017).

Pre túto analýzu projekt zhromaždil informácie o MSP, ktoré sa týkajú 5 kľúčových dimenzií, ktoré určujú medzinárodný potenciál škálovateľnosti malého a stredného podnikania:

  • aktuálny stav spoločnosti,
  • produkt (value proposition),
  • poznatky o trhu,
  • obchodná škálovateľnosť ,
  • biznis model.

V správe sú uvedené hlavné zistenia identifikované pre tento typ firiem v troch základných pohľadoch:

  • Aký typ podnikania najlepšie vyhovuje SME Instrument?
  • Aký typ cieľového trhu najviac vyhovuje SME Instrument?
  • Aký typ tímov najviac vyhovuje SME Instrument?

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.


Viac o SME Instrument na InnoNews.blog: