Priority rakúskeho predsedníctva v oblasti výskumu a inovácií

Rakúsko o pár dní zaháji svoje predsedníctvo v Rade Európskej únie a od 1. júla 2018 tak vystrieda Bulharsko. S heslom “Európa, ktorá chráni” medzi svojimi prioritami patrí oblasť bezpečnosti a migrácie.

eu2018at

V oblasti vedy, výskumu a inovácií (VaVaI) sa bude pozornosť sústreďovať na:

Medzi ďalšie ciele rakúskeho predsedníctva v oblasti výskumu a vývoja patrí:

  • zhodnotenie fungovania Európskeho výskumného priestoru (ERA)

a podpora niektorých kľúčových aspektov európskej politiky výskumu – napríklad:

Ďalšie informácie:

Použité informácie z CZELO.cz