Európsky obranný fond je navrhnutý na 13 miliárd eur. Viac než 4 miliardy pôjdu na výskum a inovácie

Európska komisia predstavila ďalší svoj program na obdobie 2021-2027. Európsky obranný fond s rozpočtom 13 miliárd eur poskytne financovanie cezhraničným investíciám do najmodernejších a plne interoperabilných technológií a zariadení v oblastiach, ako je napríklad šifrovaný softvér a technológia bezpilotných lietadiel.

defence-banner

Z nového Európskeho obranného fondu s rozpočtom 13 miliárd EUR sa 4,1 miliardy EUR poskytne na priame financovanie konkurencieschopných a spoločných výskumných projektov, a to najmä prostredníctvom grantov. Okrem fázy výskumu bude mať fond k dispozícii 8,9 miliardy EUR, ktorými bude dopĺňať investície členských štátov vo forme spolufinancovania nákladov na vývoj prototypov a nákladov certifikáciu a testovanie.

defence-fund-structure

Vďaka tomuto fondu sa EÚ zaradí medzi 4 najvýznamnejších európskych investorov do výskumu a technológií v oblasti obrany a bude pôsobiť ako katalyzátor inovatívnej a konkurencieschopnej priemyselnej a vedeckej základne.

Hlavné črty Európskeho obranného fondu sú:

  • financovanie projektov, ktoré pomáhajú zvýšiť bezpečnosť EÚ a zodpovedajú prioritám, ktoré členské štáty schválili v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a iných regionálnych a medzinárodných organizácií, ako je NATO;
  • oprávnené sú len tie spoločné projekty, do ktorých sú zapojení minimálne 3 účastníci z 3 členských štátov;
  • EÚ bude spolufinancovať vývoj spoločných prototypov len v prípade, keď sa členské štáty zaviažu, že konečný produkt kúpia;
  • fond bude stimulovať cezhraničnú účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou tým, že poskytne vyššie sadzby financovania, že bude uprednostňovať projekty konzorcií, ktorých členmi sú MSP, a v prípade potreby zverejňovaním cielených výziev na predkladanie návrhov;
  • zameria sa na prelomové inovácie, pričom 5 % finančných prostriedkov sa určí na prelomové technológie a inovačné zariadenia, ktoré EÚ umožnia posilniť svoje dlhodobé vedúce postavenie v oblasti technológií;
  • projekty stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) môžu, ak sú oprávnené, získať bonus vo výške ďalších 10 % spolufinancovania, ale príspevok z fondu nie je automatický.

Ďalšie informácie 


Na InnoNews.blog som pripravil viaceré články a informácie aj o ďalších európskych programoch plánovaných na obdobie 2021-2027: