Na kohéziu v rokoch 2021-27 pôjde 373 miliárd eur. Slovensko by v tomto období malo dostať 11,77 miliárd

Európska komisia (EK) v utorok v Štrasburgu predstavila modernizáciu politiky súdržnosti (kohézie) v rámci dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027 a navrhla pre túto oblasť vyčleniť 373 miliárd eur. Slovensko by v tomto období na kohéziu malo dostať 11,77 miliárd eur. Informuje TASR.

euro-budget

Komisia zverejnila aj alokácie na kohéznu politiku pre jednotlivé členské štáty v bežných a stálych cenách v roku 2018. Slovensko podľa tejto tabuľky má na budúce sedemročné rozpočtové obdobie dostať 11.779.580.537 eur v stálych cenách z roku 2018, čo je 13.304.565.383 eur v bežných cenách.

Najviac zdrojov na kohéziu dostane Poľsko (64,39 mld.), Taliansko (38,56 mld.), Španielsko (34 mld.) a Rumunsko (27,20 mld.).

Hlavné prvky návrhu EK na modernizovanú kohéznu politiku sú:

  1. Zameranie na kľúčové investičné priority
  2. Politika súdržnosti pre všetky regióny a individuálnejší prístup k regionálnemu rozvoju
  3. Menej početné, jasnejšie a stručnejšie pravidlá
  4. Silnejšie prepojenie s európskym semestrom na zlepšenie investičného prostredia v Európe

Zdroj/Prevzaté z: TASR/Teraz.sk