SME Instrument: Príbehy úspešných európskych firiem (2)

Ďalšou úspešnou firmou v schéme SME Instrument je nemecká firma Novihum, ktorá vyvíja technológiu na úpravu pôdy prostredníctvom uhlíka, ktorá zlepšuje úrodnosť pôdy a výrazne zvyšuje výnosy plodín a zároveň znižuje spotrebu a znečistenie vody. Firma získala grant vo výške 2,4 milióna eur a prijala 20 ľudí na rozvoj svojho biznisu.

Virginia Corless, Chief Growth Officer Novihum (Nemecko):

“SME Instrument naozaj vstupuje do kritického momentu – medzi seed funding a ďalšou etapou investovania, ktorá je k dispozícii, akonáhle preukážete, že máte komerčnú technológiu. Tento medzipriestor je naozaj komplikovaný a je skutočne prínosné, že existujú verejné finančné prostriedky, ktoré pomôžu spoločnostiam, aby tento skok uskutočnili.”

Pozrite si ďalšie príbehy úspešných firiem…

Viac o SME Instrument na InnoNews.blog: