EK navrhuje 4,8 miliardy eur na financovanie bezpečnosti v Európe

Komisia v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na obdobie 2021-2027 navrhuje výrazné zvýšenie súčasného financovania bezpečnosti z 3,5 miliardy eur na 4,8 miliardy eur. 

eu-security-fund

Táto suma pozostáva z:

  • 2,5 miliardy eur v rámci posilneného Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF)
  • 1,2 miliardy eur na bezpečnejšie vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v niektorých členských štátoch
  • 1,1 miliardy eur na posilnenie agentúr EÚ v oblasti bezpečnosti.

Komisia takisto navrhuje posilniť mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany prostredníctvom systému rescEU. Plánuje naň vyčleniť 1,4 miliardy eur nad rámec 4,8 miliardy eur určených na budúce financovanie bezpečnosti.

Ďalšie informácie/zdroje:

Pozrite si tiež na InnoNews.blog: