Nový Európsky obranný fond podporí aj výskum a inovácie

Európska komisia ohlásila spustenie Európskeho fondu na obranu (European Defence Fund – EDF). Je určený na podporu investícií do spoločného výskumu a vývoja obranných technológií a koordinovaný a lacnejší nákup vojenskej techniky.  Do troch rokov by chcela Únia dosiahnuť rozpočet EDF vo výške 5,5 miliardy eur ročne.

edf_banner

Výskumná zložka je určená na financovanie výskumu a vývoja inovatívnych obranných technológií, napríklad elektroniky, metamateriálov, softvéru a robotiky. Už tento rok na obranný výskum Únia vynaložila 25 miliónov eur. Po roku 2020 chce EÚ na tento účel dávať 500 miliónov eur ročne.

Výskum v rámci fondu už prináša výsledky. Od roku 2017 bude EÚ prvýkrát ponúkať granty na spoločný výskum v oblasti inovatívnych obranných technológií a produktov, ktoré budú v plnom rozsahu a priamo financované z rozpočtu EÚ. Projekty oprávnené na financovanie EÚ budú zamerané na prioritné oblasti, na ktorých sa predtým dohodli členské štáty, a mohli by zvyčajne zahŕňať elektroniku, metamateriály, šifrovaný softvér alebo robotiku. Financované to bude pomocou:

  • 90 miliónov EUR do konca roku 2019, pričom na rok 2017 je pridelených 25 miliónov EUR. Dnes sa zverejnila výzva na predkladanie návrhov pre projekty v oblastiach systémov bez posádky v námornom prostredí a systémov pre vojakov. Podpis prvých dohôd o grante sa očakáva pred koncom tohto roku.
  • 500 miliónov EUR ročne po roku 2020. V roku 2018 Komisia navrhne osobitný výskumný program EÚ v oblasti obrany s odhadovaným ročným rozpočtom 500 miliónov EUR, vďaka čomu sa EÚ stane jedným z najväčších investorov do výskumu v oblasti obrany v Európe.

Navrhované rozpočtové krytie EDF:

edf_funding

Jednotlivé zložky nového EDF:

edf_scheme

Viac informácií:

Zdroj: TASR, Európska komisia