Program Horizont 2020 by potreboval navyše 62,4 miliárd, aby podporil všetky excelentné projekty

Podľa výsledkov zo zverejneného strednodobého hodnotenia rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 vyplýva, že Európska komisia by potrebovala ďalších 62.4 miliárd EUR na financovanie všetkých výskumných návrhov, ktoré sú hodnotené ako vysoko kvalitné.

Výsledky hodnotenia poukazujú aj na to, ako rozsiahly dopyt po grantoch programu Horizont 2020 viedol k veľmi nízkej úspešnosti vo výške 11,6 % v priemere v porovnaní s 18,5 % v predchádzajúcom FP7.

Viac nájdete v článku SLORD.