Súťaž Pre ženy vo vede 2018 vyzdvihla projekty dvoch slovenských vedkýň

Druhý ročník projektu L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky. Na slávnostnom vyhlásení v Bratislave boli ocenené dve talentované vedkyne za výnimočné projekty na poli slovenskej vedy.

women-in-science-winners-2018

Za prítomnosti J. E. Chistophera Leonziho, veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku, a generálnej tajomníčky Slovenskej komisie pre UNESCO Márie Krasnohorskej boli vyhlásené dve vedkyne, ktoré sa stali druhými slovenskými laureátkami a získali ocenenie L’Oréal – UNESCO pre ženy vo vede.

Tohtoročnú cenu v kategórii do 35 rokov udelili Andrei Strakovej Fedorkovej z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za výskum katódových materiálov na báze nanoštruktúrovaných kompozitov síra-uhlík pre liiónové batérie.

V kategórii do 45 rokov získala ocenenie Mariana Derzsi z Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzite v Bratislave so sídlom v Trnave za prácu o nových funkčných materiáloch na báze striebra a chlóru.

Cieľom projektu je oceňovať prácu úspešných vedkýň, poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku kariéry ako aj prispieť k rozvoju vedy a výskumu na medzinárodnej úrovni. Hodnotiacimi kritériami odbornej poroty zostavenej z predstaviteľov SAV, SOVVA a UNESCO boli najmä vedecká excelentnosť projektu a najvyšší budúci potenciál témy.

Text a foto prevzaté z MŠVVaŠ SR.