Tipy pre interviá pre fázu 2 SME Instrument

Práve vyšla nová publikácia “Tips for the Pitch Interview – EIC SME Instrument PHASE 2”. Ide o príručku vytvorenú na pomoc firmám, ktoré sú pozvané, aby prezentovali svoje inovatívne nápady v pohovoroch pre fázu 2 SME Instrument. 

Jednou z významných noviniek roku 2018 pre firmy, ktoré podmienečne uspejú v hodnotení ich návrhov na fázu 2 SME Instrument je predstavenie projektu pred panelom zostaveným prevažne z investorov. Úlohou komisie bude ohodnotiť podnikateľský plán firmy a možnosť úspešného predaja produktu potenciálnym zákazníkom. Ako to bude celé prebiehať?

Získajte novú publikáciu o priebehu pohovorov a získajte tipy pre perfektnú prezentáciu. Kliknite na obrázok vyššie a stiahnite si bezplatne PDF. (Obrázok prevzatý z publikácie “Tips for the Pitch Interview – EIC SME Instrument PHASE 2”)

Nový sprievodca by mal byť užitočný pre každého, kto predložil návrh do SME Instrument Fáza 2 a chcel by sa uspieť a zažiariť v pohovore s investormi. Cieľom je pomôcť firmám lepšie porozumieť požiadavkám a priebehu pohovorov. V dokumente môžete nájsť tipy a nástroje na úspešné vystupovanie v osobnom hodnotení pred komisiou.

Autormi tejto príručky sú národné kontaktné body programu Horizon 2020 v rámci iniciatívy Access4SMEs, ktoré sa každodenne zaoberajú žiadateľmi o nástroje pre MSP. Odporúčania v tejto príručke boli zhromaždené od malých a stredných podnikov, ktoré sa uskutočnili v Bruseli, členov poroty a odborníkov, ktorí pracujú v Európskej komisii.

Publikáciu si môžete stiahnuť na tomto odkaze (PDF).

Pozrite si tiež na InnoNews.blog: