Podpora prípravy návrhov do SME Instrument: SBA prefinancuje expertov

Ak pripravujete návrh do projektu SME Instrument alebo iných schém komunitárnych programov a ste MSP, môžete využiť podporu od Slovak Business Agency (SBA), v rámci ktorej môžete získať bezplatne experta na prípravu projektu až v rozsahu 80 hodín. 

Získajte až 80 hodín bezplatného odborného projektového poradenstva pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ.

sba-komunitarne-projekty-2018-0

Viac informácií a prihlášky nájdete na týchto stránkach:

Vyššie uvedené služby sú poskytované SBA v rámci schémy de minimis v projektoch NP NPC a NP Podpora internacionalizácie.

Pozrite si tiež na InnoNews.blog:

Aktualizované 20.2.2020