Nová publikácia: Nástroje Európskej rady pre inovácie (EIC) do 2020

Nová brožúra Technologického centra AV ČR Horizont 2020: Nástroje Európskej rady pre inovácie stručne informuje o možnostiach podpory špičkovým inováciám prostredníctvom pilotných nástrojov Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council, EIC).

tc-vademecum-eic-2018

Ide najmä o nové verzie nástrojov:

  • SME Instrument,
  • Fast Track to Innovation,
  • FET-Open,
  • EIC Horizon prizes.

Brožúra vyšla v elektronickej verzii a môžete si ju stiahnuť tu (PDF).