Novinky SME Instrument (3): Pohovory s investormi pre úspešné firmy vo fáze 2 SME Instrument

Jednou z významných noviniek pre firmy, ktoré podmienečne uspejú v hodnotení ich návrhov na fázu 2 SME Instrument bude predstavenie projektu pred panelom zostaveným prevažne z investorov. Ich úlohou bude ohodnotiť podnikateľský plán firmy a možnosť úspešného predaja produktu potenciálnym zákazníkom. Ako to bude celé prebiehať?

Projekty najprv prejdú štandardným hodnotením návrhov, ktoré prebieha vzdialene (teda experti sa nestretávajú a bodujú jednotlivé časti návrhu). Na základe pridelených bodov budú návrhy zoradené (ranking) a na pitching bude pozvaný približne dvojnásobok projektov, na ktoré bude v danej uzávierke rozpočet.

Následne predstavitelia týchto projektov (nie konzultanti, ktorí pripravovali projekt!) budú pozvaní do Bruselu, aby predstavili svoj podnikateľský zámer a zodpovedali prípadné nejasnosti.

Investori následne rozhodnú o odporučení projektu pre financovanie z Európskej komisie. Predchádzajúce hodnotenie nebude mať dopad na odporúčanie panelu.

Prezentácia projektu pred investormi bude mať nasledovnú odporúčanú štruktúru:

 1. Predstavenie firmy
  • aká je misia firmy
  • popis firmy a jej aktivít v jednej vete
 2. Problém a riešenie
  • čo je hlavným problémom zákazníkov, resp. aké sú nenaplnené potreby trhu
  • krátky príbeh v čom je inovácia jedinečná a ako rieši problémy klientov
 3. Produkt (value proposition)
  • aká je hodnota ponuky firmy pre zákazníkov
  • definovanie a ohodnotenie konkrétnych prínosov produktu alebo služby pre zákazníka
 4. Trhové príležitosti a riziká
  • trhový potenciál
  • predpoklad veľkosti cieľového trhu a cieľového trhového podielu
  • ako produkt/služba zmení fungovanie trhu
  • hlavné riziká a spôsob ich minimalizácie
 5. Konkurencia
  • kto sú konkurenti a aká je pozícia firmy voči konkurencii
  • spôsob, akým firma porazí konkurenciu
 6. Business model
  • ako budete zarábať
  • predstavenie modelu príjmov, cenotvorby, štruktúry nákladov, časového plánu tržieb
 7. Stratégia komercializácie a marketingu
  • plán získania zákazníkov a vstupu na trh
  • približný čas nasadenia na trhu a dokázanie záujmu o produkt (market traction)
 8. Finančné projekcie
  • predaje, zákazníci a investície (venture capital, private equity)
  • plán realizácie investície
  • úroveň a povaha doterajších investícií
  • ako financovanie z EÚ (SME Instrument/Fáza 2) prispeje k realizácii projektu
 9. Tím
  • hlavní členovia tímu a relevantní partneri
  • odhodlanie, sila a odbornosť tímu na dosiahnutie komerčného úspechu inovácie
  • predchádzajúce komerčné úspechy tímu
 10. Záver
  • zhrnutie a zanechanie dojmu na panel investorov

Uvedené informácie sú prevzaté z dokumentu EASME: Pitch deck template (PDF).

pitch-doc

Dôležité dokumenty pre SME Instrument platiace od roku 2018: