Biznis slovníček aj pre EIC Accelerator

Business glossary je rýchlym sprievodcom po hlavných obchodných výrazoch používaných v obchodnej oblasti s jasným odkazom na rôzne fázy, od vzniku k škálovateľnosti. Bol pripravený projektom Access2EIC.

Používa koncept Business Readiness Level (BRL) a Business Model Canvas (BMC). Dokument si môžete bezplatne stiahnuť spolu s ďalšími nástrojmi, ktoré môžu pomôcť pri nastavení biznisovej stratégie aj návrhu EIC Accelerator.

Dostupné sú:

  • The Business Glossary
  • TB Tool – mapovanie a popis konkurenčného prostredia
  • BZ Tool – riadený proces, ako vypočítať magnitúdu obchodných príležitostí, ako aj prvý odhad potenciálnych výnosov na troch rôznych trhoch
  • A2EIC ToolBoox pre vyššie uvedené nástroje

Všetky si stiahnite na stránkach iniciatívy Access2EIC