Inovujte udržateľne a zároveň kreatívne. Creativity4Circularity chce prepájať výrobné podniky s kreatívnym sektorom

Zelené inovácie robia podnikanie odolnejším voči potenciálnym rizikám ako napríklad volatilita cien surovín, prinášajú nové príležitosti a odlišujú od konkurencie. Kreativita je hnacím motorom inovácií. Prihláste sa do výzvy Creativity4Circularity ako „challenge owner“. My vás prepojíme na tvorivých ľudí, ktorí vám pomôžu nájsť návrhy riešení v oblasti udržateľnosti a obehového hospodárstva. Uzávierka je 31.10.2020.

Po prihlásení sa do výzvy vás spojíme s naším inovačným expertom. Ten vás nasmeruje a pomôže vám naformulovať váš problém alebo potrebu.

Príkladom potenciálnej „challenge“ môže byť otázka:

  • Ako zmeniť dizajn nášho výrobku tak, aby bol trvácny, opraviteľný a recyklovateľný?
  • Ako zmeniť postupy a procesy v našom podniku tak, aby boli viac efektívne a udržateľné?
  • Ako zefektívniť prenos dát a komunikáciu v dodávateľskom reťazci našej spoločnosti?
  • Ako môžeme získať prehľad o dopade nášho výrobku počas celého životného cyklu?

Následne odprezentujete svoju výzvu pred vybranými zástupcami kreatívneho sektora (dizajnéri, softvéroví vývojári, architekti, marketéri atď.) a ďalšími odborníkmi. Tí navrhnú možnosti riešenia vašej „challenge“ v oblasti udržateľnosti a obehového hospodárstva. Kreatívci vám prinesú „na mieru šité“ nápady. Pozerajú sa na svet inou optikou, sú dynamickí, vizuálni, otvorení a neustále zvedaví. Po zvolení víťazného návrhu budete môcť spoločne pracovať na realizácii návrhov riešení. 

Viac informácií o výzve (SBA)